Turlavas pagasta prvalde / Aktualittes
Turlavas pagasta prvalde
Turlavas pagasta prvalde
Gundegas 1,
Turlavas pagasts; Kuldgas novads, LV-3329
Latvija

+371 63372343
+371 63372369
turlava@kuldiga.lv

<< Janvris 2018 >>
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

2014

<--  ... 1 2 3 4  --> 

SIA KULDGAS DENS PAZIOJUMS!
Apskatt komentrus


02.04.2014

2014.gada 2.aprl SIA KULDGAS DENS dosies izbraukum uz Turlavas pagastu, lai slgtu Abonenta lgumus ar privtmju paniekiem, mju apsaimniekotjiem un juridiskm personm . Ldzam ierasties paniekam ldzi emot pasi, zemesgrmatas apliecbu vai citu pauma apliecinou dokumentu.

       Apmekltjus gaidam Turlavas pagasta prvald no plkst. 9:00 ldz 13:00.

dens patria skaittju plombana (juridiskm personm, privtmju paniekiem) iepriek jpiesaka pa tlr. 26417990, 63322358.

Cerot uz veiksmgu sadarbbu turpmk SIA KULDGAS DENS.Nc uz kino Turlav
Apskatt komentrus


31.03.2014

Kino - Turlavas kultras nam 31.mart

Aicinm uz  kino Turlavas kultras nam 31.mart

Plkst 17.00 filma "Dastins un drosirdgie bruinieki!"

Plkst 19.00 filma "Dimlai rdi rallall!" 
Lsta izrdana un lgana par slimajiem
Apskatt komentrus


29.03.2014

Iespja apmeklt paskumu  Lsta izrdana un lgana par slimajiem Turlavas pagasta kultras nam 2014.gada 29.mart plkst.14.00Padarbnieku vakars
Apskatt komentrus


22.03.2014

14.mart plkst 22.00 Turlavas kultras nam PADARBNIEKU VAKARS

Ieskats paskuma noris eit un neliels apraksts eit!Raimonds Pauls Kuldg
Apskatt komentrus


20.03.2014

Organizjam braucienu uz koncertu.

Ceturtdien, 20.mart plkst.19:00

Kuldgas kultras centr ar koncertu viesosies Raimonds Pauls, instrumentl grupa, Madara Botmane un Juris Jope.

Pieteikties un samakst ldz 5.martam pie Turlavas kultras nama vadtjas

 tel.26263960 Zanda.

Bietes cena  EUR 9.96 jeb Ls 7.-
Mums ir piedvjums
Apskatt komentrus


19.03.2014

Skol ir brvlaiks, nc uz Turlavas kultras namu. Skaties eit!
 Attli no paskuma skatmi eit, bet ss apraksts par paskumu norisi - eit! trlasanas sacensbas
Apskatt komentrus


18.03.2014

Apraksts par trlasanas sacensbm atrodams eit, bet attli no paskuma -  eit!

 HABIBI krss un dej
Apskatt komentrus


08.03.2014

Turlavas kultras nam 8.mart plkst. 19.00 Turlavas vderdejotju grupai 5 gadu jubilejas paskums!Latvju Zmes
Apskatt komentrus


01.03.2014

Bernu drza grupias "Luks" darbu izstde.Pau priekam
Apskatt komentrus


01.03.2014

Zanes un Danas Vilu izstde

Zanes un Danas Vilu izstde "Pau priekam"Kuldgas novada 5.Ziemas sporta sples
Apskatt komentrus


01.03.2014

2014.gada 1.mart Kuldgas novada sporta bzs notiks Kuldgas novada 5.Ziemas sporta sples. Sportot griboos un Turlavas godu aizstvt varoos sportistus aicinm pieteikties pie Turlavas pagasta sporta organizatores Danitas Freijas t.29419808

Kuldgas novada 5. ziemas sporta spu programma.
Kuldgas novada 5. ziemas sporta spu rezultti: sporta veidi, vieglatltika
Vstuu konkurss
Apskatt komentrus


17.02.2014

Vstuu konkurss "Pirms atmias par Turlavas bibliotku"POP - OVS
Apskatt komentrus


15.02.2014

15.februr plkst 19.00 Turlavas kultras nam POP-OVS

 

 DENS SKAITTJI
Apskatt komentrus


05.02.2014

No SIA"Kuldgas dens" saemta densskaittja pieslguma shma, kas aplkojama eit! (Ievrot noteikto garumu "L")

   Vram jsu uzmanbu uz to, ka SIA "Kuldgas dens" ieteikt dens skaittja pievienoanas shma btiski atiras no citos normatvajos aktos mintajm un ar no iepriek msu mjas lap publicts densskaittja pievienoanas shmas.

 

     K inform SIA "Kuldgas dens", ja tas nav uzstdts k  SIA "KULDGAS DENS" ieteiktaj shm, tad  skaittju neplombs.  Pievrsiet uzmanbu ar, ka skaittjiem ir jbt verifictiem vai ar ne veckiem par 2011. gadu.Sporta laurets 2013
Apskatt komentrus


31.01.2014

Ielgums.

     Ieldzam Kuldgas novada sportistus uz svingo paskumu Kuldgas novada ''Sporta laurets 2013''. Paskums notiks 2014.gada 31.janvr plkst.19.00 Kuldgas Kultras centr.

 

Pieteikties ldz 22.janvrim pa tlr. 29555220 (Inita)AKTUALITTES PAR NAMU APSAIMNIEKOANU UN DENSSAIMNIECBU
Apskatt komentrus (2)


22.01.2014

LAI INFORMTU PAR  AKTUALITTM DZVOJAMO MJU APSAIMNIEKOAN TURLAVAS PAGAST, KULDGAS KOMUNLIE PAKALPOJUMI AICINA IEDZVOTJUS UZ  SAPULCI TURLAVAS PAGASTA KULTRAS NAM

2014.GADA 22.JANVR PLKST.18.30

 

Noderga informcija:

# Ar Kuldgas novada Domes 2013. gada 19. decembra sdes lmumu sadzves atkritumu apsaimniekoana Kuldgas novad ar 2014. gada 1. februri tiek deleta SIA Kuldgas komunlie pakalpojumi. KKP informatv vstule atrodama eit!

#Kuldgas novada Dome ar 2013.gada 19.decembra sdes lmumu Nr.17.p.88 ir delejusi densaimniecbas pakalpojumu snieganu Turlavas pagasta Turlavas un ikuru ciemu teritorij SIA Kuldgas dens skot ar 2014.gada 1.martu. SIA Kuldgas dens februr veiks lgumu prslganu ar klientiem un iepazsies ar densvada pieslguma vietm gala patrtjam (kur atrodas densvada ievads k, vai ir uzstdts skaittjs, vai tas ir darba krtb un verificts).  SIA Kuldgas dens specilisti Turlavas pagast klientus vlas apsekot dos datumos:

Turlav - ceturtdien, 6.februr;
ikuros - piektdien, 7.februr.

  Lgums nodroint, lai aj laik mjs btu kds, kur var pardt densvada pieslguma vietu, bs iespjams ar noslgt lgumu par pakalpojuma saemanu, ja paraksttiesg persona nebs pieejama uz vietas, tad lgumu bs iespjams noslgt Turlavas pagasta prvald 2014.gada 4.mart, kad pagasta prvaldes telps pieems SIA Kuldgas dens specilisti.

 Nc un dziedi - Turlav
Apskatt komentrus


18.01.2014

"Nc un dziedi - Turlav" , 2014.gada 18.janvr plkst 19.00 Turlavas kultras nam!

Apraksts par paskuma norisi atrodams eit!
Attlu galerija no paskuma atrodama eit!PAGASTA BIBLIOTEKRS GAISMAS NESJS!
Apskatt komentrus


13.01.2014

Lastji un bibliotkas draugi!

Latvijas Nacionls bibliotkas Atbalsta biedrba aicina Js pieteikt savu bibliotekru konkursam

PAGASTA BIBLIOTEKRS GAISMAS NESJS!
Annas Dinteres rokdarbu izstde
Apskatt komentrus


07.01.2014

Turlavas bibliotk janvra un februra mnes skatma Annas Dinteres rokdarbu izstde septis dads tehniks "K pasak"<--  ... 1 2 3 4  --> 
Arhvs
2018 (3)   
2017 (63)   
2016 (77)   
2015 (87)   
2014 (79)   
2013 (13)   
2012 (1)   
2011 (2)