Turlavas pagasta prvalde / Aktualittes
Turlavas pagasta prvalde
Turlavas pagasta prvalde
Gundegas 1,
Turlavas pagasts; Kuldgas novads, LV-3329
Latvija

+371 63372343
+371 63372369
turlava@kuldiga.lv

<< Janvris 2018 >>
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

2017

<--  1 2 3 4 ...  --> 

SEB bankas informcija! 27.12.2017

Ar 1. janvri maints SEB bankas Talsu un Kuldgas filiu darba laiks

 

No 2018. gada 1. janvra SEB bankas filile Talsos un finanu konsultciju centrs Kuldg pries uz klientiem rtku darba laiku: turpmk ceturtdiens t strds ilgk no plkst. 8:30 ldz 18:30, bet piektdiens darbu beigs nedaudz trk plkst. 15:00.

Izmaias fililes darba laik veiktas, lai tas btu rtks Talsu un Kuldgas iedzvotjiem, kurus interes laikietilpgki pakalpojumi, k, piemram, konsultcijas par mjoka iegdi vai auto lzingu. s izmaias novrts ar strdjoie cilvki, kas uz Talsu filili vai Kuldgas finanu konsultciju centru dodas no tuvjm pilstm. Fililes apmekljumu turpmk vars ieplnot ceturtdiens bez nepiecieambas meklt iespjas to izdart sav darba laik.

SEB bankas filile Talsos atrodas Lielaj iel 17, bet finanu konsultciju centrs Kuldg Pilstas laukum 5. Pirmdiens, otrdiens un trediens filile strds tpat k iepriek no plkst. 9:00 ldz 17:00.

 

Ar cieu,

Mrti Panke

rjs komunikcijas vadtjs

SEB banka

tlr. 26556965, 67215520

Martins.Panke@seb.lv

 

Par trcgs personas statusu! 21.12.2017

Vram uzmanbu uz to, ka ir veikti Grozjumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 299 "Noteikumi par imenes vai atsevii dzvojoas personas atzanu par trcgu" . Lai nebtu nepatkamu prsteigumu ierodoties pie socil darbinieka, ldzu, iepazstieties ar grozjumu saturu eit, aktul MK noteikumu redakcija atrodama eit!Prezentcija par oniciemu! 13.12.2017

gada 13. decembr plkst. 13:00 Kuldgas Mkslas nama tre stva zl notiks oniciema vsturisks apbves izptes prezentcija.

Pateicoties VKKF  un Kuldgas novada pavaldbas finansilam atbalstam, vsturisko izpti veicis vstures zintu maistrs Agris Dzenis, savukrt vsturisks apbves izpti un attstbas vziju izstrdjis Guntis Kalni - dipl.ing. ainavu arhitektr un dabaszintu maistrs eogrfij. Izpte veikta, lai populariztu vsturisko kuru oniu mantojumu un veiktu atjaunoanas koncepcijas un attstbas plna izstrdi.

 

Lai iedzvotji no Turlavas vartu nokt uz prezentciju, kurss autobuss  no ikuru bibliotkas plkst.12.15 un no  Turlavas plkst.12.30 (pie veikala)

 

 

Jautjumu gadjum zvant  Turlavas pagasta prvaldes vadtjam M.Brantevicam. t.29258167Koncerts " Adventi gaidot! " 02.12.2017

2017.gada 2.decembr Turlavas kultras nam plkst. 19.00 notiks koncerts "Adventi gaidot". Koncert ieeja bez maksas. Vairk last eit!SAVEDJS 25.11.2017

2017.gada 25.novembr plkst.19.00 Turlavas kultras nam aicinm uz Ziru pagasta amatiertetra izrdi "SAVEDJS" !Turlavas kultras nam decembr! 21.11.2017


Paskumu plns Turlavas kultras nam decembra mnes! Tuvojas Latvijas Republikas 99. gadadiena! 18.11.2017

     

 

Paldies tiem pagasta iedzvotjiem, kuri atsaucs uz msu aicinjumu izvirzt pretendentus apbalvojumam svingaj paskum par godu Latvijas Repblikas proklamanas 99.gadadienai kas notiks 2017.gada 18.novembr  Turlavas kultras nam. Iepazstoties ar izvirztajm kandidatrm, esam nolmui ogad svingaj paskum teikt paldies diem cilvkiem:

 

Edgaram Putim par iniciatvu atjaunot zvana torni Dambenieku kapst;

 

Skaidrtei  Kalniai par ilggadgu un godprtgu darbu Turlavas pasta noda;

 

Ilgai Pranai- Hartingerai par ieguldjumu trisma attstb un Turlavas  vrda popularizanu. 

 

 Svecu vakari Klosteres draudz 15.11.2017

2o17.gada 26.novembr

Mbas svtdienas piemias brdis

Turlavas pagasta kapsts: 

 

  16.00 Maras kapi

  16.30 Jaunie kapi (pie Klosteres bazncas)

 

Draudzes padomeKravas transporta kustbas ierobeojums! 15.11.2017

Sakar ar veiktajiem remontdarbiem un caurtekas nomaiu, Turlavas pagasta autoceam 6290C010 Blaki-Silakalni, uz nenoteiktu laiku tiek noteikts svara ierobeojums 7 tonnas. 

Jautjumu gadjuma zvant 29258167.Prkona daudzveidba Baltu kultr
Apskatt komentrus


12.11.2017

2017.gada 12.novembr plkst. 12.00 Turlavas kultras nam biedrba Diavots aicina  uz paskumu Prkona daudzveidba Baltu kultr, - saiets ar lektoru piedalanos, dadas aktivittes, prieklasjumi un diskusijas.Turlavas kultras nam novembr! 16.10.2017

Paskumu plns Turlavas kultras nam novembra mnes! Turlavas kultras nam oktobr! 16.10.2017

Paskumu plns Turlavas kultras nam oktobra mnes! Miedienas tirgus! 29.09.2017

2017.gada 29.septembr plkst. 12.00. Turlavas pagasta Digaiu parka estrd gadskrtjais "Miedienas tirgus!" Eiropas Kultras Mantojuma diena ONICIEM! 07.09.2017


2017. gada 9. septembr Kuldgas novada Turlavas pagasta vsturiskaj oniciem, VIDUSMAUS

10.00 svinga paskuma atklana.
10.20 11:00 Kuldgas novada muzeja prezentcija un viktorna.
11:00  - "Brvbas sala. oniciema papietiekamba 15.-20.gs.", vsturnieka Agra Dzea prezentcija.
12:00 Seno kuru oniu dzimtu prstvju Apaais galds.  Sarunu vada rakstniece Dace Judina-Nmane.
13:00 Ciemoans sens Peniu dzimtas mjs Peniu dzimtas ststs.
14:00 Turlavnieki par oniiem-  ststu darbnca ar muziklu pavadjumu.
15:00 Noslguma zupa un laba vljumi kuru oniu mantojuma saglabanai.
Papildus programm:
oniu kaimii "Suitu vri", "Nrbui" u.c. muziklas aktivittes, radoas darbncas 
brniem un jaunieiem, kuru oniu senlietu krtuves apskate, vietjo amatnieku tirdzi, fotosalons.

Paskuma moderators  rakstniece Dace Judina-Nmane


Brnu sporta svtki Turlav 11.08.2017

2017.gada 11.august plkst.10.00 Turlavas pamatskolas sporta laukumos notiks gadskrtjie Turlavas brnu sporta svtki! Jaunieu tikans ar KNBJC prstvjiem Turlavas kultras nam! 03.08.2017

 

 Kuldgas novada brnu un jaunieu centrs (KNBJC) aicina interesentus uz tikanos

Turlavas Kultras nam 2017.gada 3.august plkst. 14.00.

 

Visprjais tikans mris ir attstt darba ar jaunatni kapacitti vis Kuldgas novad, td dosimies pie jums, lai noskaidrotu jsu pagasta iedzvotju viedokli un redzjumu, k o sistmu sakrtot pielgojot jsu vlmm un iespjm.

 

Tikans laik vlam auditorija: pagasta jauniei un to vecki,  pagasta prvaldes prstvji, k ar citi interesenti, kuriem ir vlme kaut ko dart pagastu jaunieu lab.

Tikans mris: noskaidrot jaunieu vlmes un vajadzbas sav pagast.

Formts: Neformla diskusija.ikuru ezera svtki! 22.07.2017

2017.gada 22.jlij ikuru ezera krast notiks gadskrtjie ikuru ezera svtki!Iespja prbaudt redzi! 11.07.2017

2017.gada 25.jlij plkst. 12.30 Turlavas kultras nam bs iespja prbaudt redzi un iegdties brilles. Vairk last eit!Turlav sporta svtki! 07.07.2017

2017.gada 8.jlij Turlavas pamatskolas sporta laukumos notiks gadskrtjs sporta sples!Kapu svtki 2017 ! 04.07.2017

Kapu svtki Turlavas pagast 2017.gad!<--  1 2 3 4 ...  --> 
Arhvs
2018 (3)   
2017 (63)   
2016 (77)   
2015 (87)   
2014 (79)   
2013 (13)   
2012 (1)   
2011 (2)