Turlavas pagasta prvalde / Aktualittes
Turlavas pagasta prvalde
Turlavas pagasta prvalde
Gundegas 1,
Turlavas pagasts; Kuldgas novads, LV-3329
Latvija

+371 63372343
+371 63372369
turlava@kuldiga.lv

<< Janvris 2019 >>
POTCPSSv
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

83175

Nekustamo paumu izsole Turlavas pagast!
07.02.2018


Kuldgas novada pavaldba saska ar Publiskas personas mantas atsavinanas likumu prdod nekustamos paumus, kas atrodas Turlavas pagast:

 

1) divistabu dzvoklis ar kopjo platbu 54,5 m2 un koppauma 545/4838 domjams daas no daudzdzvoku mjas ar kadastra apzmjumu 62920070234001 un zemes vienbas ar kadastra apzmjumu 62920070234 ar platbu 1522 m2. Vairk eit!

2) bvju paumu "Ziedii", Turlavas pagast, Kuldgas novad, kadastra Nr.62925070006, t sastv ir dzvojam mja ar kadastra apzmjumu 62920070024001, saistta ar fiziskai personai piederou zemes vienbu 62920070024. Dzvojam ka ir apmierino tehnisk stvokl. Vairk eit!
      Atpaka